Provläs valda avsnitt om...


Den frivola leken
Provläs om kärlek

Det hade varit tre underbara dagar. Med vemod tänkte Linn på att de snart var över. Hon ville inte att de skulle vara slut. Nu satt hon vid sidan om Mick. Hon trivdes hos honom. Hon kände en varm sinnlig känsla av hänryckning i bröstet, ja, i hela kroppen. Hon höll på att bli förälskad. Hon fick inte... Men mot sin vilja drogs hon sakta in i hans kraftfält. Hon var svältfödd på erotik. Hennes arbete tog all hennes tid.

För två år sedan hade Linns förhållande med en man kraschat på grund av hennes arbete. Hon gjorde karriär och hade inte tid med mansgrisar. Men Mick väckte primitiva känslor hos henne. Känslor, som ingen annan hade väckt tidigare. Hennes liv föreföll med ens så trist och torftigt. Hon åt sin frukost ensam. Gick till jobbet. Kom hem till en tom lägenhet. Lagade sin mat och åt den i enskildhet. Gick solo till kojs och hade ingen att vakna tillsammans med. Inga förpliktelser mer än mot jobbet. Hon gick som en spårvagn mellan arbetet och bostaden. En enformig trade på en tråkig linje. Var det detta hon var ämnad att hålla på med? Var livet inte mer än så? Massor av innehållslöshet. Tidigare hade hon tyckt att hennes jobb varit stimulerande och intressant, viktigt och betydelsefullt. Nu kunde hon inte se något meningsfullt i att dag efter dag följa pendelns slag i dess monotona gång. Fjättrad vid pendelaxeln och styrd av dess nav. Hon ville börja dagen med mannen som satt vid hennes sida, och möta natten med honom. Mick kunde ge hennes liv innehåll och mening. Hon ville ha den mannen, leva med honom, bilda hem och föda hans barn. Men hon stötte bort känslan. Den var förbjuden. Han var inte fri...


Får ej kopieras. Publiceringsrätten tillhör Alf Andersson. © Alf Andersson Bildskaparen Förlag