Länk till: övriga artiklar

Artikel nr: 318 2020-03-16 | ♥2 gillar artikeln. 2 ogillar artikeln.

Coronaviruset och ekonomisk stiltje

I land efter land där coronaviruset sprider sig följer en chockvåg av folktomma butiker och samlingsställen som biografer, konserter, teatrar med flera. Samhället stannar av och de som inte är sjuka håller sig hemma för att inte utsätta sig för smitta. Företag stänger temporärt, en del länder stänger sina gränser och reseföretag ställer in och avbokar resor och sportevenemang inhiberas. Eftersom det varken finns läkemedel eller vaccin som rår på viruset sprider sig rädslan för att bli smittad som en löpeld. Upplysningsvis kan nämnas att antibiotika inte biter på något virus − enbart bakterier.

Finanserna står stilla och företag går i konkurs. När folk inte konsumerar så att pengarna cirkulerar går luften ur ekonomin. Det finns inga försäkringar eller annat skydd mot pekuniär stiltje. Försäkringsbolagens fonder, som i så fall skulle finansiera deras åtaganden, tappar sitt värde och går inte att sälja, därmed finns inga pengar att betala ut till försäkringstagarna.

Normalt är pengarna i rörelse oavbrutet. Ett enkelt förhållande som håller samhället igång. Ju snabbare omsättning dess högre levnadsstandard. När cirkulationen upphör eller stannar av tappar pengarna sitt värde på grund av att det inte finns något att köpa för pengarna när folk slutar jobba för att undvika att utsätta sig för smitta och av samma orsak slutar resa eller roa sig på någon cabaré eller nöjestillställning.

En kedjereaktion uppstår där den ena åtgärden skapar fler nya problem på ett annat plan i den ekonomiska spiralen. Den reaktionen kan inte styras varken utifrån av politiker eller inifrån av aktörerna själva som agerar i det ekonomiska systemet. Alla blir, likt träden vid en skogsbrand, lamslagna och kan inte agera. De står där de står och kan inte fly eller på annat sätt påverka situationen. Bara tillfälligheter avgör vilka som ska bli ”lågornas rov”.

Marknadsekonomin är inte något som människor spekulerat ut. Den har funnits så länge det funnits människor som kunnat hålla den igång. Till en början levde den sida vid sida med självhushållet, det vill säga man tillverkade själv det man behövde, sedan har den utvecklats så sakteliga över byteshandel och tog riktig fart när man under Songdynastin i Kina för 1000 år sedan kom på att man kunde göra papperspengar med kejsarens garanti ”att vid anfordran lösas in i guld”.

Jag utelämnar planekonomin − det vill säga att politiker bestämmer vad som skall tillverkas och hur mycket − planekonomin har prövats så många gånger och har alltid slutat i hungersnöd och kapitalförstöring, enda lärdomen som går att dra av de experimenten.

Coronaviruset illustrerar på ett pedagogiskt sätt de ekonomiska mekanismer som påverkar händelseförloppet när konsumtionen av någon anledning stannar av − påtvingad av politiska själ eller av rädsla. Konsumtionen håller samhället igång. Stannar konsumtionen av så stannar hela samhället. Efterfrågan bestämmer vad som skall tillverkas och hur mycket. Konsumtionen är en sträng härskare. En erfarenhet den får erfara som försöker sätta sig över den. Nu vågar inte folk gå till arbetet av rädsla för smitta och företag vågar inte ha öppet av samma anledning. När folk varken går till jobbet eller går i affärer och handlar − oavsett orsak − sprider sig arbetslöshet. När pengarna är slut tvingar det förhållandet folk tillbaka till arbetet, det vill säga om företaget de arbetar på fortfarande finns kvar och har pengar att betala löner med.

Inget annat ekonomiskt system skulle klara påfrestningarna bättre än marknadsekonomin. Möjligen skulle självhushåll kunna ställa mat på bordet men det skulle inte ge pengar till pensioner, sjukersättning, sjukvård och forskning inom medicin, med mera. Det går inte i en demokrati att kommendera medborgarna att konsumera.

Alf Andersson


Gilla eller ogilla denna artikel:
Jag gillar denna artikel
Jag ogillar denna artikel
Jag skippar min klickning


Skriv in din kommentar:
Namn, räcker med förnamn eller smeknamn:

E-postadress: (publiceras ej ⁄ ej obligatoriskt)

Här skriver du in din kommentar:

Tack för ditt inlägg, det kommer att publiceras efter granskning. Rasistiska och diskriminerande ord som hetsar mot folkgrupp, religion eller sexuell läggning redigeras med xxxx


Får ej kopieras. Publiceringsrätten tillhör Alf Andersson. © Alf Andersson Bildskaparen Förlag